Tipuri de lucrări

Ridicări de structuri

Afectarea de către inundații a podurilor a definit o situație tipică: scoaterea din exploatare datorită afuielilor produse la infrastructură. Repunerea pe poziție a suprastructurii existente – prin ridicarea sincronizată, conduce la varianta abandonării sau demolării suprastructurii existente, reducând semnificativ costurile. Pentru menținerea condițiilor normale de exploatare la poduri și pasaje se execută ca lucrări de întreținere înlocuirea aparatelor de reazem și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație.

Torcretare uscată

Consolidarea infrastructurii prin metoda betonului torcretat se folosește ca o soluție optimă pentru lucrările de reparații, consolidări sau protecția structurilor de beton, datorită caracteristicilor sale deosebite (Rc28=60MPa, aderență>2MPa) și a scurtării timpului de execuție.

Postcomprimare transversală a grinzilor de beton comprimat

Postcomprimarea adițională a structurilor de beton poate reface sau crește capacitatea portantă a suprastructurilor, prelungind durata de exploatare a podurilor și pasajelor cu costuri mai mici față de construirea unora noi și demolarea celor afectate.

Rosturi de dilatație

Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație din neopren si dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație tip C – JOINT

Aparate de reazem

Înlocuire și recondiționare aparatelor de reazem prin ridicare și coborârea sincronă a suprastructurilor fără a întrerupe circulația rutieră pe și sub pasaj.